Latam 20

Paldies latiņam!

Latvijas Rublis

repse latvijas rublis

Latvijas naudas vienību vēsturē blakus rubļiem, latiem un tagad jau arī eiro ir bijusi arī vēl viena valūta – Latvijas rublis, kura ir kalpojusi Latvijas iedzīvotājiem gan kā oficiālā valūta, gan sava veida pārejas valūta. Tā Latvijā eksistēja 2 posmos: 1919. līdz 1922. gadam un no 1992. līdz 1993. gadam.

1919. gadā par oficiālo valūtu Latvijā kļuva Latvijas Rublis, jo iepriekš Latvijā oficiāli bija iespējams norēķināties ar vairākām valūtām, kas radīja virkni neērtības kā iedzīvotājiem, tā bankām, tādēļ tajā laikā valdošās pagaidu valdības Finanšu ministrijai tika dots uzdevums radīt Latvijas Republikas naudaszīmi un tā radās Latvijas Rublis un Kapeikas. Šīm naudaszīmēm bija pašām savs dizains un viena Latvijas Rubļa vērtībā atbilda 1 ½ Krievijas Rublim. Pēc Latvijas Rubļa 1922. gadā par oficiālo Latvijas naudas vienību tika atzīts Latvijas Lats un Santīms.

Otrais Latvijas Rubļa posms aizsākās tikai 1992. gadā, kad pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1991. gadā Latvijai bija nepieciešams izveidot savu naudas vienību, lai stabilizētu ekonomiku un būtu iespējams kontrolēt naudas plūsmu valstī. Tāpēc līdz apgrozībā varēja laist Latvijas latu, kas notika 1993. gadā, par pagaidu naudas vienību tika noteikts Latvijas Rublis.

Lai gan Latvijas Rublim mūsu valsts attīstībā īss mūžs, tam tomēr bija nozīmīga loma, jo tas abos posmos kalpoja kā valdības līdzekli, lai atbrīvotos no Krievu Rubļa un ieviestu Latvijā Latvijas Latu.