Latam 20

Paldies latiņam!

Sudraba pieclatnieks

Līdz par 2014. gada pirmajām dienām Latvijas lata monētas un banknotes bija Latvijas simbols, kas padarīja mūs atšķirīgus no citām Eiropas un pasaules valstīm. Lats kā valūta un naudas vērtība vēl joprojām ir ikviena latvieša lepnums un prieks, taču, manuprāt, nekas nesimbolizē latu kā Latvijas vērtību un simbolu labāk, kā sudraba pieclatnieka monēta.

Lats bija Latvijas Republikas oficiālā naudas vienība kopš 1922. gada 3. augusta, kad tika nolemts, ka Latvijas naudas vienību sauks tieši par latu un santīmu. Nepilnus 7. gadus vēlāk Latvijas Finanšu ministrija nolēma piecus latus izdot ne tikai papīra banknotes formātā, bet arī izkalt piecu latu monētas no sudraba.

Šie sudraba pieclatnieki tika kalti Londonā Royal Mint naudas kaltuvē. Finanšu ministrija noteica, ka uz šīs monētas ir jābūt attēlotiem simboliem, kas reprezentē pašu Latvijas Republiku, kā arī uz tās jābūt jaunavas galvai, jo tā simbolizēja Latvijas brīvību. Tā tika izsludināts konkurss, taču, lai gan konkursa uzvarētāja ideja bija uz pareizā ceļa, tai nebija sudraba pieclatnieka monētai nepieciešamais raksturtēls. Tā nu beigu beigās šīs piecu latu monētas dizainu veidoja tolaik ļoti pazīstams grafiķis Rihards Zariņš, kurš jau iepriekš  bija pazīstams ar dizaina veidošanu naudaszīmēm, jo veidoja arī cara Krievijas banknošu dizainu.

Tika izlemts, ka monētas reversā jeb aizmugurē tiks attēlots latviešu jaunavas portrets, bet aversā jeb priekšpusē – Latvijas Republikas ģerbonis. Monētas dizaina veidotājs par jaunavas portreta iedvesmu izvēlējās savas spiestuves korektori Zelmu Baueri, kura bija iedvesmas avots vairākiem šī izcilā grafiķa darbiem. Kad šie  mākslinieka zīmējumi tika nodoti Persijam Metkalfam – galvenajam Lielbritānijas naudas kaltuves gravierim, kurš tos vēl pārveidoja, lai šis jaunavas tēls būtu cēlāks, izteiksmīgāks un estētiskāks. Tā nu arī tapa šī 25 gramus smagā un 37 milimetrus diametrā lielā sudraba pieclatnieka monēta.

Šī monēta oficiāli apgrozībā nonāca 1929. gada 23. decembrī, un uzreiz kļuva par vienu no visiemīļotākajām lata monētām, ne tikai tās estētiskuma, bet arī augstā simbolisma dēļ. Tautā šo uz monētas attēloto jaunavu iesauca par Mildu, un gadus vēlāk šī pati Milda tika izveidota kā Latvijas tēls mūsu Brīvības pieminekļa galā.

pieclatnieksLai gan 1941. gadā līdz ar lata kā naudas vienības izņemšanu no apgrozības zudībā gāja arī daudzas pieclatnieku monētas, daudziem cilvēkiem tās joprojām ir saglabājušās mājās un tiek augstu vērtētas. Bet 2012. gadā atkal tika izdotas piecu latu monētas par godu lata 90. dzimšanas dienai. Tās tika kaltas no oriģinālās 1929. gadā izveidotās sudraba pieclatnieka formas un tās varēja iegādāties ikviens, kurš savā īpašumā vēlējās iegūt Latvijas brīvību un neatkarību simbolizējošu lata monētu.