Latam 20

Paldies latiņam!

Lietuvas eiro monēta

Eiro ir Eiropas Savienības vienotā valūta, kas tiek ieviesta eiro zonas valstīs. Eiro šobrīd ir ieviests 19 eiro zonas valstīs – kā pēdējā šobrīd ir pievienojusies Lietuva. Līdz ar to tagad visās Baltijas valstīs – Igaunijā, Latvijā un Lietuvā – ir vienota valūta, respektīvi, visās šajās valstīs cilvēki var norēķināties ar eiro. Latvijā šāda valūta tika ieviesta 2014. gada 1. janvārī, un tagad kopš 2015. gada 1. janvāra tā ieviesta arī Lietuvā. Vienotas valūtas ieviešana novērš vajadzību mainīt naudu valūtas maiņas punktos, jo šāda darbība lika tērēt naudu par maiņas procesu. Tagad, braucot uz Lietuvu, vairs nav nepieciešams izmainīt naudu litos, bet gan var droši iepirkties ar tiem pašiem eiro. Šāds solis nodrošina atbrīvošanos no izdevumiem par valūtas konvertēšanu, kā arī lētākus kredītus un investīcijas. Fiksētais maiņas kurss ir 3.4528 liti pret 1 eiro, kas tāds ir bijis jau pēdējos 12 gadus.

Tāpat kā Latvijā, arī Lietuvas iedzīvotāju starpā bija šķelšanās par to, vai ieviest eiro. Tomēr beigās vairākums nolēma par labu valūtas maiņai. Tiesa par šādu lēmumu nobalsoja vien 53% no visiem aptaujas dalībniekiem. Tāpat arī jau vairākus mēnešus Lietuvā visos veikalos tika norādītas arī jaunās eiro cenas, lai Lietuvas iedzīvotāji varētu jau sākt pierast pie jaunās valūtas. Cenas tiek norādītas jau kopš 2014. gada 23. augusta, bet abas summas gan litos, gan eiro būs veikalos redzamas vēl līdz pat 2015. gada 30. jūnijam. Litus pret eiro būs iespējams apmainīt neierobežoti ilgu laiku. Tāpat arī Latvijā līdz 2015. gada februāra beigām bija iespējams litus samainīt uz jauno vienoto valūtu. Vienlaikus veikalos un visur citur ar litiem un eiro bija iespējams norēķināties vien līdz 15. janvārim. Šajā laika posmā, ja pircējs maksāja litos, tad atpakaļ tika atdots atlikums eiro izteiksmē.

Lietuvā tika rīkots konkurss, lai noteiktu, kas tiks izkalts uz jaunajām eiro monētām. Tika nolemts, ka visu nominālu monētas tiks izrotātas ar Lietuvas ģerboņa simbolu Vīti – balto bruņinieku auļojoša zirga mugurā. Līdz ar to būs iespējams atpazīt, kuras monētas ir kaltas Lietuvā. Monētu izkalšanas process notika naudas kaltuvē „Lietuvos monetu kalykla”, taču eiro banknotes gan netika ražotas Lietuvā. Tās tika izgatavotas Vācijas Centrālajā bankā. Izkalto Lietuvas eiro monētu jostā ir iegravēti trīs vārdi lietuviešu valodā – laisve jeb brīvība, vienybe jeb vienotība un gerove jeb labklājība.

Lietuva bija paredzējusi litus mainīt pret eiro jau 2007. gadā, taču diemžēl tā neatbilda noteiktajam inflācijas kritērijam, tāpēc šo procesu nācās atlikt par vairākiem gadiem. Tikai 2014. gada 23. augustā tika nolemts, ka Lietuva atbilst visiem noteiktajiem kritērijiem un varēja pievienoties eiro zonai. Lai gan eiro valūtas ieviešana ir svarīgs solis un nākotnē ļaus ietaupīt vairākus miljonus agrāko litu, tomēr tiek paredzēts arī neliels cenu kāpums. Tomēr inflācija nebūs lielāka kā vien 0,2% – 0,3%.

Tāpat kā iepriekšējā gadu mijā Latvijā, arī Lietuvā šis zīmīgais notikums tika svinīgi atzīmēts. Lietuvas premjerministrs izņēma pirmās eiro banknotes vien dažas minūtes pēc pusnakts iestāšanās. Šo procesu vērot bija ieradušies arī pārstāvji no Igaunijas un Latvijas.

Pievienošanās eiro zonai Lietuvai nes lielāku vienotību ar pārējām valstīm, kas ja pirms tam ir paspējušas pievienoties eiro zonai. Latvijai šis kaimiņvalsts solis ir arī izdevīgs ne tikai tāpēc, ka vairs nav jāveic naudas maiņa pret iepriekšējo valsts valūtu litiem, jo abām Baltijas valstīm ir vairākus simtus kilometru gara kopējā robeža, bet tas ir izdevīgi arī tautsaimniecības sfērā. Latvija un Lietuva jau ilgstoši ir partneri tirdzniecības jomā, tāpēc vienota valūta ļauj ietaupīt daudz naudas. Tāpat arī vienotā eiro valūta visās trīs Baltijas valstīs ir daudz izdevīgāka investīciju ziņā – gan savstarpēji, gan ārējiem ieguldītājiem, jo rada stabilitāti.

Lietuvas pievienošanās eiro zonai labvēlīgi ietekmē valsts ekonomisko attīstību, kā arī iedzīvotāju labklājību. Arī tūrisma ziņā Lietuva tagad var šķist pievilcīgāks galamērķis tikai tādēļ vien, ka nav nepārtraukti jāuztraucas par to, vai pietiks litu – visām eiro zonas valstīm nebūs jāuztraucas par naudas mainīšanu, jo visas valstis, kurās tiek izmantota Eiropas Savienības vienotā valūta, ir atbrīvotas no valūtas konvertēšanas procesa – gan savā, gan citās eiro zonas valstīs var iepirkties par vienu un to pašu valūtu. Un nav svarīgi, vai monētas ir kaltas Lietuvā vai Vācijā.