Latam 20

Paldies latiņam!

Eiro banknotes

Katrai eirozonas dalībvalstij ir sava dizaina eiro monētas. Tās, neskatoties uz dizainu, iespējams izmantot visās eirozonas valstīs. Tieši tāpat ir ar eiro banknotēm, tikai tām dizains visās valstīs ir pilnīgi vienāds. Šīs, jaunās banknotes, ir krietni savādākas nekā latu banknotes. Tās atšķiras gan krāsu, lieluma, drošības elementu un dizaina ziņā.

Eiro banknotēm ir pieci nomināli – 5, 10, 20, 50, 100, 200 un 500 eiro. Jo lielāka ir banknotes nomināla vērtība, jo lielāks ir tās izmērs. 5 eiro banknote ir 120 x 62 mm liela, bet 500 eiro banknotes lielums ir jau 160 x 82 mm. Katram banknotes nominālam ir sava krāsa un attiecīgais dizaina elements, kas raksturo kādu noteikta laika arhitektūras stilu (šie stili sakārtoti hronoloģiskā secībā līdz ar nomināliem). 5 eiro banknote ir pelēkā krāsā un uz tās ir attēlotas stilizētas antīkā perioda celtnes. Uz sarkanās 10 eiro banknotes ir redzama romānikas stila arhitektūra. Savukārt uz 20 eiro banknotes ir gotikas stila elementi un tā ir zilā krāsā. Visām trim mazāko nominālu banknotēm ir Eiropas sērijas jeb otrais banknošu izlaidums, kurā tās pēc dizaina atšķiras pavisam nedaudz, bet tās iespējams izmantot tik pat likumīgi, cik pirmā izlaiduma banknotes. 50 eiro banknote ir oranža un tajā attēlots renesanses stils. 100 eiro zaļā banknote uz sevi parāda baroku un rokoko. Uz dzeltenbrūnās 200 eiro banknotes redzama 19. gadsimta arhitektūra, bet uz violetās 500 eiro banknotes – mūsdienu stila arhitektūras elementi. Abu izlaidumu banknošu aversā ir redzami logi, kuri simbolizē Eiropas atvērtības un sadarbības garu. Reversā redzamie tilti simbolizē komunikāciju starp Eiropas tautām, Eiropu un pārējo pasauli. Tās visas ir stilizētas ilustrācijas, nevis kādu konkrētu ēku elementi.

Eiro banknotes raksturo vēl vairāki dizaina elementi. Daži no tiem ir Euro valūtas nosaukums, Eiropas Centrālās bankas saīsinājums dažādos lingvistiskos variantos, autortiesību aizsardzības zīme un ES karogs. Tā kā banknotes var būt iespiestas dažādos laika posmos, uz tām var būt redzami trīs dažādi Eiropas Centrālās bankas prezidentu paraksti – pirmais prezidents Vilems F. Duisenbergs, otrais Žans Klods Trišē vai trešais prezidents Mario Dragi. Tāpat uz banknotēm redzama Eiropas karte ar dažām aizjūras teritorijām, valsts kods un sērijas numurs.